Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto - Nasza Gmina - Nasz Powiat - Czerwionka-Leszczyny
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny Kontrast czarno-żółty
Czcionka:   Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża
Nasze Miasto » Strona główna » Artykuły » Weź pieniądze na podręczniki

Weź pieniądze na podręczniki

Urząd Gminy zwróci rodzicom pieniądze wydane na szkolną wyprawkę dla dziecka. Do końca września można składać wnioski o dotację do zakupu podręczników szkolnych. Pieniądze przeznaczone na pomoc finansową na zakup szkolnych podręczników pochodzą z rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Złóż wniosek do końca września

Wnioski można pobierać w sekretariatach szkół na terenie Gminy. Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć do dnia 28 września, do Dyrektora szkoły, gdzie uczeń będzie uczęszczał.

Dotacją do wyprawki szkolnej są objęte dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnej oraz trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, rodziny wielodzietne). Refundacja przysługuje uczniom klas I-III szkół podstawowych, klasy IV szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (zawodówki, liceum ogólnokształcącego, technikum), szkół artystycznych -muzycznych, plastycznych, baletowych oraz uczniom niepełnosprawnym, niesłyszącym, słabowidzącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i wymagającym kształcenia specjalnego. Wsparcie finansowe może zostać przyznane także dzieciom z rodzin lepiej sytuowanych, które znalazły się w trudnej sytuacji. Pieniądze są zwracane na postawie faktur i oświadczeń (np. w przypadku zakupu podręczników używanych).

Przedziały kwotowe

Pomoc w formie dofinansowania następuje na wniosek rodziców ucznia (opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby. Przedziały kwotowe dotacji podzielono na pięć grup, które zależą od szkoły i warunków kształcenia.

Do kwoty 180,00 zł zwrotu za zakupione podręczniki mogą ubiegać się uczniowie: klas IV szkoły podstawowej, klas IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I ogólnokształcącej szkoły baletowej, niepełnosprawni klas IV-VI szkoły podstawowej, niepełnosprawni klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz niepełnosprawni klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Na pomoc w wysokości 210,00 zł liczyć mogą uczniowie: niepełnosprawni klas gimnazjum, niepełnosprawni klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, niepełnosprawni klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz niepełnosprawni klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Do 325,00 zł mogą uzyskać niepełnosprawni uczniowie: klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, klas liceum ogólnokształcącego, klas II-III liceum profilowanego.

Zwrot kosztów do kwoty 352,00 zł za zakup podręczników dostaną natomiast uczniowie: klas I-III szkoły podstawowej, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, niepełnosprawni z klas I-III szkoły podstawowej oraz niepełnosprawni klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

Czekaj na decyzję

Burmistrz, na podstawie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, ustala liczbę osób, które otrzymają dofinansowanie. Pieniądze trafią najpierw na konto szkoły, a Dyrektor placówki z kolei wypłaci je rodzicom do 15 listopada. Podstawą do wypłacenia pieniędzy będzie faktura VAT za podręczniki dostarczona szkole. Faktura musi być wystawiona imiennie na ucznia, rodzica bądź prawnego opiekuna czy rodzica zastępczego. Jako dowód zakupu traktowany będzie też paragon albo oświadczenie o zakupie podręczników.

Łukasz Mijała


 

 

 

 

 

 

Start | Wiadomości | Wydania archiwalne | Galerie | Katalog firm | Redakcja | Reklama | Współpraca | Kontakt
Liczba odsłon portalu: 3805587
studiotomcom.pl - projektowanie portali i stron www
Portal „Nasze Miasto”
jest redagowany przez Grupa RES sp. z o.o. ul. 3 Maja 1A; 44-230 Czerwionka - Leszczyny